Med buller och bong sattes punkt och final!

22aug, Roddarklubben i Vaxholm
 
Efter fem års seglande över de sju haven och med Ambika förtöjd i anrika Rosättra varv kändes det viktigt att sätta en "synlig" punkt för vårt äventyr. Tids nog är det dags att analysera, filosofera, dra kloka slutsatser över tingens ordning i världen, göra återblickar till avlägsna platser, minnas vännerna vi fått på vägen....
 
...men nu var det dags för PARTY!
 
Temat var Cuba (det mest exotoiska land vi seglat till under 2015) och i baren fserverades Cuba Libre och Mojitos såklart. Vad går väl upp mot det och god mat och goda vänner. Lägg därtill fantastiska sånguppträdanden av tre tjusiga S6:or och sedvanlig Taubesång med Göran och Lasse... allvarligt talat.....   Dessutom ljuva salsatoner som lockade till dans och den eminenta, förföriska och vackra salsavirtuosen "Tusse" lärde oss de sexiga salsastegen varefter vi alla dansade som gudar. Skickliga André (www.andremusik.se) och hans "eminent five quartet" spelade härlig musik, alla (nåja) dansade som tokiga. Men som allt annat tog även denna vackra, soliga dag och varma kväll slut och mången fot var öm av allt dansande. Som sig bör :D
 
Tack alla vänner för fina presenter (mången bubblande :) men framför allt att ni ville vara med och fira denna, för oss oförglömliga, kväll med oss!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

After five years of sailing the seven seas and with Ambika moored in the Swedish archipelago, it felt important to put a "visible" point for our adventure. Soon enough, it's time to analyze, philosophize, drawing sensible conclusions of the order of things in the world and do recaps, remember ....

Now it was time to PARTY!

The theme was Cuba (the most exotoiska country we sailed to in 2015) and in the bar served Cuba Libre and Mojitos, of course. Sweet salsa tones attracted to dance and the eminent, seductive and beautiful salsa princess "Tusse" teached us the sexy salsa steps and we all danced like gods....
 
Thank you all dear friends!!!!!!


RSS 2.0