Smokey Mountains

Chattanooga, TN, 30sep 2017
In English below
 
 
Det blev en full dag med våra nyfunna kompisar, Susan och John på Eagle Heart. Vi hyrde bil för att titta på Appalacherna och Smokey Mountans.... och köpa boots förstås!
 
Idag är det "bara" 25 grader varmt, en tur till mataffären står på agandan och ikväll live Country Musik på baren vid marinan. Det är sista kvällen med Susan och John innan våra vägar skjils; de far söderut och vi åker ut i spenaten några dagar i väntan på våra svenska gastar som kommer nästa vecka :)
 
 
"Smokeys" in the sunset :)
 
 

We had a full day with our new friends, Susan and John on Eagle Heart. We rented a car to watch the Appalachians and Smokey Mountans .... and buy boots of course!

Today, "just" is 25 degrees, a trip to the supermarket is on the agenda and tonight live country music at the bar at the marina. It's the last night with Susan and John before our roads part; they go the south and we go out for a few days on anchor awaiting our Swedish guests that's coming next week :)

 
 
Lars with two sheilas on the top of the mountain
 
 
..with a magic view!
 
 
Well, we have the confidence - only the boots are lacking :) But not for long!
 
 
Maybe boots with flowers, flowers and more flowers..... or not!
 
I fell for theese and Susan bought white boots full of hearts :)  
 
 
Yesterdays biking on The Tail of Dragon and beyond, was fantastic, the boys thought!
 
 
John shows the bikes they had. John has the red and Lars the blue 
 
 
and none of the bike parts hanging in the tree belongs to them!!!  
 
 
Gatlinburg and Pidgeon Forge was like a circus...
 
 
with lots of people 
 
and fall decoration! 
 
 
We had to see the famous Chattanooga Choo-Choo, of course :)
 
 

Tail of the dragon

Chattanooga, TN, 27sep 2017
In English below
 
 
Boys will always be boys! Dags att vara ung, äventyrslysten och fri som fågeln igen! Känna vinden susa runt kroppen och njuta naturens dofter, vara i ett med sin Maskin (hmmm). Lasse och John har hyrt motorcyklar, HD tror jag, för att göra Smoky Mountain osäkert idag! Ett av USA's berömdaste (häftigaste) motorcykelväg finns här; The Tail of the Dragon! Jag är glad att han köpte ryggskydd för det kan man inte hyra.... Här åker killarna (nåja oftast män 60+) i shorts och T-shirt och många har inte ens hjälm 😱
 
Susan och jag ska njuta av Retail Therapy i Spendid Isolation från grabbarna. Så olika kan det vara :)
 
Förhoppningsvis har de med sig fina bilder! Det är ännu inte riktig höst så färgerna är grönare än på bilden men vackert, helt säkert! 
 
 
 
 
 
Boys will be boys! Time to be young, adventurous and free as the bird again! Feel the wind and enjoy the fragrances of nature, be in one with the Machine (hmmm). Lars and John have rented motorcycles, HD I think, to make Smoky Mountain unsafe today! One of America's most famous (coolest) motorcycle roads is here; The Tail of the Dragon! I'm glad he bought at back protection for one can not rent them... Here's the guys (usually men 60+) race in shorts and T-shirts and many do not even have a helmet 😱
 
Susan and I will enjoy Retail Therapy in Spendid Isolation from the guys :)
 
Hopefully they will take nice pictures! It's not yet true autumn, so the colors are greener than the picture above, but beautiful, definitely!
 
 
 
 
 
 
 
 
This WILL NOT happen to our boys! Their bikes will not be here!!! And they will both come back in one piece (two pieces actually)!
 
 
 
 

Thunder, Lightning & Morning Fog

Tenessee River, mile 446, 24sep 2017
 
 
Morning mist (earlier in the morning, dense fog)
 
Rainbow, and behind it, thunder! Lightning and thunder! Too close to be comfortable 😱
 
 
..then comes the heavy rain
 
..more rain
 
 
...and then sunshine again. Eagle Hart looking for a got spot to anchor behind an island.
 
 
The Blue Heron got scared...
 
 
Just another day at the office :)
 
 
What do they hunt? Spotlight on the air boat and the guys had crossbows ready to shoot....?
 
 
Here we are, at the red arrow! Chattanooga is real close :)
 

Winding wilderness, heat & humidity

Hobbs Island, Alabama, 22sep 2017
In English below 
 
 
Varför kan man inte vänja sig vid värme? Inte för man vänjer sig vid kyla heller för den delen. Moderna människans komfortzon är väl liten.... :) Det är i alla fall väldigt varmt, helt vindstilla och vi skänker en tacksam tanke till den som satte in AC i båten! Nu har vi gått långt in i Tennessee River där de djupa slussarna avlöser den slingriga floden och ankringar i "creekar" och i vikar. Fast igår hade vi en tråkig sjö att passera med tung industri. Ja, någonstans ska ju välfärden komma ifrån :) 
 
Men största tiden går åt att njuta av grönskan som kantar floden och som ännu inte gett vika åt hösten. Idag börjar vi skönja berg på avstånd och långa stunder ser vi bara vildmark. 
 
Nu börjar det bli riktigt svårt att förstå vad de säger på sin tjocka, snabba och grötiga sydstatsdialekt. Idag hörde vi två pråmkaptener som samtalade med varandra - utan att förstå ett ord av vad de sa :) Det roliga är att de inte förstår vad vi säger heller! Roligt och roligt....
 
Vi tycker själva att vi blivit riktiga Lock Stars (slussstjärnor:) och vi har haft gigantisk tur och kommit igenom de flestaq slussarna utan längre väntetid. Många, längre norr om oss, har fått vänta i flera dagar på av slussreparation, m.m.... Det är fyra slussar i Tennessee river upp till Chatanooga, höga rackare!
 
 
 
Anchoring in creeks is really nice.
 
 
 
We can not get used to heat! But we don't get used to the cold either... The modern mans's comfort zone is very small .... :) In any case, it is very hot and we give a grateful thought to the one who put AC in the boat!
 
Now we are deep into the Tennessee River with deep locks, winding rivers and anchorage in creeks and in bays. But yesterday we had a dull lake to pass with heavy industry. Yes, it's called civilization,  
 
But now it's time is to enjoy the greenery that flanks the river and has not yet given way to autumn. Today, we begin to discover mountains at a distance and for hours on we only see wilderness.  
 
Ok, it's getting really hard to understand what they say on their thick, fast and gritty Southern dialect. Today, we heard two barges who talked to each other - without understanding a word of what they said :) The fun part  is that they do not understand what we say either! Fun and fun ....
 
We believe we are true "Lock Stars" because we have come through most locks without long waiting time. Many, further north of us, have been waiting for several days due to lock repairs, etc. .... There are four deep locks in Tennessee river up to Chatanooga!
 
 
The rivers can get quite rough and overflowing seems to be happening from time to time.....
 
 
Never mind the view, there is fishinto be done!
 
 
Wheeler lock is deep, 72 feet. The next will be 94! EagleHart is locking beside us.
 
 
 
The new Lockmaster "Mr Blue Heron" keeps a sharp eye at the lock...
 
 
...and makes sure everybody get out and away :)
 
 
A deer swimming over the river.. poor thing, he turned back when he heard us comming!
 
No Sandy, no elephants yet!
Dale and Sandy didn't believe their eyes when they did this trip year 2000 and saw en elephant drinking water in the river 😱  
Yes, it eventually turn out to be a circus nearby :)
 
 
Finally the sun gives away for some cooler air And we can have a beer or two.....
 
 
 
..and maybe a swim in the creek (better hold on because the current is strong at times)
 

Tennessee River 🕷🕷🕷

Clifton, Tennessee, 18sep 2017
In English below
 
Vi har snart slut på superlativer! Det är så vackert att färdas i all stillhet, i sakta mak längst den krokiga floden där sidorna kantas av böljande grönska, insprängda sandstränder och små öar och ibland höga, skiktade klippor. Vi har tur som tokar med vädret; det är nästan för varmt, mycket fuktigt och floden ligger blank som en spegel. Vi möter några få pråmar som sakta tuffar norrut och på nätterna ankrar vi bakom öar eller i vikar som ger oss skydd för pråmarna. Vi badar i floden efter ankring och bara njuter.... Vi gör sällskap med kanadensiska paret Susan och John på Eagle Hart och har just lärt dem "skitgubbe" :)
 
Det Stora Spindelkriget har nått en ny strategisk nivå; kemisk krigsföring! Vi har försökt allt annat hittills utan att lyckas. Vi kan konstatera att de annars kommer att vinna och helt ta över Ambika 😱. Nu har vi laddat upp med kemikalier och det kommer att bli ett blodigt slag imorgon!
 
Apropå krig så var ju det Amerikanska Inbördeskriget (1861-1865) det blodigaste kriget i USAs historia, till dags dato, med över 630 000 döda! Vi åkte till platsen för ett av de blodigaste slagen, i Shiloh, Tennessee 1862, där över 23 000 pojkar och män dog på två (2) dagar! Ändå fortsatte kriget i tre år till. Man tar sig för huvudet!
vi kan konstatera att Amerikanerna är ett krigiskt folk och de har minnesmonument över stupade i olika krig, överallt i landet!
 
 
 
A barge meeting on Tennessee River
 
 
We are soon running out of superlatives! It is so beautiful to travel in all silence, slowly passing in the crooked river, where the sides are lined with rolling greenery, paved sandy beaches and small islands and sometimes tall, lined cliffs. We are lucky with the weather; It's almost too hot, very humid and the river is glossy like a mirror. We meet a few barges that slowly headed north and at night we anchor behind islands or in bays that give us protection for barges. We are swimming in the river after anchoring and just enjoying the coolness... We are partying with Canadian couple Susan and John at Eagle Hart and have just taught them "Asshole" :)  
 
The Great Spider War has reached a new strategic level; chemical warfare! We have tried everything else so far without success. We can say that they will otherwise win and completely take over Ambika 😱. Now we have loaded up with chemicals and it will be a bloody battle tomorrow!
 
 
 
Game...
 
Morning mist - beautiful!
 
 
Anchored behind this miniature island
 
 
You are allowed to fish for certain kinds of turtles here....
 
 
Not very deep outside the marked route...
 
 
Anchoring with Eagle Hart, tied together starboard to starboard
 
 
A mini frog came to visit us... how did he get up here?
 
Hur kom han upp på det blanka stålräcket på Ambika? Han måste veta att det är en söt groda på ingång, som ska hälsa på oss i Chattanooga.... 🐸🤗
 
I hate spiders! But their web's can de quite artistic. :)
 
 
One of the battle fields in Shiloh, over 23 000 young men dead
 
 
...here in woods, by the great Tennessee River!
 
 
 

Nashville in our ❤❤❤

 
Nashville, Tennesse, 12-14sep 2017
In Enlish below
 
"I want to live here!" Efter någon dag i Grand Rivers för att vänta ut "Irma" (som bara blev lite regn häruppe i norr) beslutade vi att hyra en bil tillsammans med John och Susan på "Eagle Hart" och åka och göra Nashville osäkert några dagar. Från Grand River var det 2tim bilresa till denna CountryandWesterns mecka! Det var ett fint strilande regn hela tiden men vad gjorde det när man omfamnades av denna fantastiska stad! Mina förväntningar var på medium nivå - men jisses vilken härlig stad! Glädjen hos alla var så påtaglig, man kunde känna glädjevibbarna överallt och det strömmade ut musik från varje vattenhål på Broadway, otroligt! Härligt! Åh, vad jag önskar att jag kunde sjunga eller åtminstone spela något litet instrument!! Vi fick nöja oss med att köpa en högtalare och ladda ner musik på spotfiy så att man kan få känslan från Nashville.... En cowboyhatt blev det i alla fall :)
 
Sista kvällen fick vi tag på biljetter på "The Grand ole Opry" där flera artister, men främst Luke Bryan var "on stage". Känslan när hela arenan gungade av 4000 människor sjöng med och applåderade stående var FANTASTISK!  Och är han snygg eller är han snygg! En ny "Bruce Springsteen" kanske...
 
 
PS Dale och Sandy kom trots allt ganska lindrigt undan från orkanen Irma. Deras fastigheter i Key Largo blev översvämmade men inte så illa som de befaradat och husen i Crystal River klarade sig (som genom ett under). Puh! Men stackars alla dem som blev illa drabbade!!
 
 
 
Bald Headed Eagle on the Cumberland River, wow!
 
 

I want to live here! "After a day in Grand Rivers waiting for "Irma" to pass (which just gave us a bit of rain here in the north), we decided to rent a car together with John and Susan at Eagle Eagle and go and do Nashville for a couple of days. From Grand River, it was 2 hours drive to this CountryandWestern's mecka! It was raining all the time, but who cares when embraced by this amazing city! My expectations were on a medium level - but jeeez what a lovely city! The joy was so noticeable, you could feel it everywhere, and music streamed from every waterhole on Broadway, amazing! Oh, what I wish I could sing or at least play some little instrument !! We had to be content to buy a speaker and download music on Spotfiy so that we can get back the feeling from Nashville .... We tried to find fancy boots but bought a cowboy hat instead :)

 

The last night we went to the music hall "The Grand ole Opry" where, amongst other artists, Luke Bryan was on stage. The feeling when the full arena (4000 people) sang and applauded standing up was simply GREAT! Luke is probably the new Bruce Springsteen (my opionion)! And is he good looking or is he good looking!!

 

 
PS Dale and Sandy were hit by Hurricane Irma. Their properties in Key Largo were flooded, but not as bad as they feared, and the houses in Crystal River were not flooded as by a wonder! But poor all those who were badly affected!!

 
 
Scott (ex. American Airline Captain) on "Jet Stream" and Lars on boaters gathering (Docktails) in Green Turtle Bay Marina in Grand River.
 
 
We are in the South :) Grand Rivers, Kentucky!
 
 
Nashville, here we come! 
 
Going to Country Music Hall of Fame and Museum with Susan and John.
 
Loretta getting award from Obama and she is still going strong! What a life she has had; from a poor coal miners daughter.....
 
Everyone was there!
 
Elvis of course
 
 
and one of his cars was on display. Extraordinary :)
 
 
 Fancy!
 
...I wish...!
 
..I wish no II
 
 
Everywhere music. Bands on stage playing for tip only!!
 
Easy to have a good time!
 
!!!
 
..many bars visited, Wild Horse was one. 
 
The (new) Grand Ole Opry.. Luke Bryan on stage!
http://www.lukebryan.com/
 
 
Two hours of pure JOY!
 
 
Finally, a little piece of advice :)
 
PS Susan told me that her friend had a made a Christmas wish:
"Dear Santa, this year I would like have a fat bank account and a slim body. But please don´t mix it up like you did last year!"
 
 
 

Kentucky stile dinner

Grand Rivers, KY, 11sep 2017
 
 
The staff bid us welcome and they fetched us in their curtisy car from the marina to the small town of Grand River, to the state famous restaurant "Pattis", with Amish roots. Great!
 
Boaters booked a table in the dry restaurant in the dry state of Kentycky (but wet county). We had to go to to the food store to get beer and bring it (under the table) to the restaurant...
 
Decorations everywhere! The owners had a pig called Calvin Swine, hihi! 
 
Susan with her bathroom mate at the restaurant :) 

Magic Mississippi

Paducah, Kentucky, 10sep 2017
In English below
 
 
Vi kan riktigt se framför oss hur Tom Saywer och Huck busar vid vackra Missisippis strandkant, hur de bygger en flotte och låter den sakta glida med strömmen... På kvällen stiger de av vid någon av de långa sandstränderna och grillar fisken de metat från flotten, över öppen eld, innan de somnar uttröttade av äventyrets spänning och med mätt mage.... Jag har bara diffusa minnen av böckerna, mera känslor och måste nog läsa om dem nu när man ser hur det ser ut i verkligheten :)
 
Alla varningar har kommit på skam. Visserligen är floden strid stundtals (över 4kn, vilket gjorde att vi seglade i över 12kn) med djupa virvlar som jag inte skulle ta en kanot över, visserligen måste man hela tiden vara på vakt och väja för stockar och trädgrenar (om man vill ha fungerande propellrar) och visserligen är det stora pråmar man möter men de är mycket vänliga och talar om vilken sida av pråmen man ska ta för att inte bli nermejad (ett tut; passera till höger, två tut; passera till vänster. (Den största pråmfarkosten hade 30 pråmar: 5 i bredd och 6 på längden 'a 30-40m plus bogserbåten som trycker fram ekipaget). Vi har också en fantastisk tur med vädret med strålande sol och svaga vindar! Tro mig, Missisippi är vacker vildmark, mil efter mil, bara avbruten ibland av kraftverk, betongföretag eller dylikt där pråmarna lastar på eller lastar av sitt maginnehåll. 
 
En natt låg vi förtöjda på ett gäng pråmar som kallas Hoppies Marina. En tandlös, kedjerökande original till tant äger pråmarna och låter oss Loopers bo över natten (mot ganska ordentlig betalning). Hon har seglat på floderna sedan urminnes tider (det tror jag på) och erbjuder, förutom nattplats, en lektion om "what to do and what not to do", under vår resa nedför Mississippi, Ohio och Cumberland river. Här blev vi i ett följe på fem båtar som höll ihop resten av etappen; ett par i 80-årsåldern (!) som just påbörjat sin loop, två båtar i följe från Kanada med ett par i varje, Bill som startade i Key Largo som vi, reser ensam i en pytteliten båt och så vi. 
 
En annan natt låg vi undangömda i en liten, liten biflod, bort från ström och pråmar. Jättemysigt! En morgon hade vi supertät dimma och Kanadensiska "Eagle Hart", som hade både radar och AIS, fick ta ledningen. Det gjorde han med den äran och alla pråmar klarade vi galant!
 
Vi kommer alltid att komma ihåg Mississippi River med längtan!
 
PS Ohio River däremot, tycker vi inte om! Farten saktar ner igen, vi går med 1-2 motström och vi möter massor av döda, stora fiskar och ett kokadaver i den smutsiga floden som är kantad med tung industri. Usch!
Nu har vi bara Cumberland River kvar innan vi kan koppla av i en mysig marina.
 
PPS Irma är på G mot Florida (våra vänner är i säkerhet) och innan den dör helt, ska den enligt prognosen drabba även oss med hård vind och framför allt regn!! Vad är oddsen?
 
 
 
 
We passed St Louise on our way to Mississippi River. They have NO marinas whatsoever in the city!
 
 
We can really see in front of us how Tom Saywer and Huck are playing at the beautiful Mississippi beach edge, how they build a raft and let it slide slowly with the stream ... In the evening, they get off at one of the long sandy beaches and bbq the fish they fished from the raft , over open fire before falling asleep out of the excitement of the adventure and with a full belly .... I only have diffuse memories of the books, more feelings and must read about them now when we see what it looks like in reality :)  
 
Certainly, the river has strong current (over 4kn with deep swirls that I would not take a canoe over, you must always be alert and divert for logs and tree branches and while the big barges are encountered, they are very friendly and tell us which side of the barge you should pass (one tut; pass to the right, two tut; pass left. We are also lucky with the weather with bright sunshine and weak winds! Believe me, Missisippi is a beautiful piece of wilderness, mile after mile down the river.
 
One night we were moored on a bunch of barges called Hoppies Marina. A toothless, chain-smocking oled lady owns the barges and lets us Loopers stay overnight. She has sailed on the rivers since ancient times (I believe it) and offers a lesson about "What to do and what not to do" during our trip on the river, down the Mississippi, Ohio and Cumberland Rivers.
 
We become a set of five boats that kept together; a couple in the 80's (!) who just started their loop, two boats from Canada, with a couple in each, Bill who started in Key Largo as we did, is  traveling alone in a small power boat and then us.  
 
Another night we were tucked away in a small, small tributary, away from current and barges. Cozy! One morning we had super dense fog and the Canadian boat Eagle Hart, who had both radar and AIS, got the lead. He did that with honor and we passed the barges without any problems :)
 
 
 
 
Hoppies Marine Services and Fran giving oss river lectures :)
 
 
Early birds, we started at 7am...
 
..one hour later we headed strait into the fog!
 
...and out again :)
 
..with the barges after!
 
 
We anchored in a creek..
 
and had a beer or two.. in a spot...
 
..that looked like this on the sea chart!
 
 
She is a natural beauty... Mrs Mississippi 
 
...but a bit turbulent at times :)
 
..and with quite a few other obstacles too!
 
 
 
Irma, now heading towards Crystal River (where Dale and Sandy are hiding!) and us (the blue spot on the map), but by then she has weakened to an ordinary low pressure!
 
 
 

Small towns along the rivers

Grafton and Alton, IL, 06sep 2017
In English below
 
Lilla Grafton ligger i mynningen till stora Mississippi River. Vi tog ett stopp där och i lilla Alton i Mississippi, för sedan skulle det bli långa etapper på den vilda och hårt trafikerade floden, med bara en marina att komma i skydd i. Vi är varnade! Vi är beredda! 
 
 
I Grafton blev det lite Loopers meeting igen, det var ett bra tag sedan sist. Här firade vi Kent och Jan på " Follow that dream" som nu korsat sitt kölvatten och fullgjort hela varvet, de är nu Guldloopers med den äran, kul :D
Grafton var en liten by med en gata och en marina, that's it! Det enda intressanta var en virkes- och snickeributik som hade intressanta produkter, framskakade av "retired veterans". Synd bara at de var alltför stora att släpa med sig till Björnrike :)
 
I Alton tog vi cyklarna till stan och letade efter mänskligt liv. Det var inte lätt att finns. I en möbelaffär såg vi några människor och gick in och fick en trevlig pratstund med ägarinnan (som dock vägrade att frakta en gungstol som vi gärna ville ha, till Sverige). I Alton gick Lasse in i en vapenaffär (vad är det för fel...) och där såg vi en märklig jakttrofé, se nedan och Blues Brothers... här står tiden stilla!
 
 
 
 
 
 
 
Little Grafton is located in the mouth of the Great Mississippi River. We took a stop there and in little Alton in Mississippi River for after these stops we would be on the wild and hard-trafficed river, with only one marina to get in. We are warned! We are prepared!  
In Grafton, there was a little Loopers meeting again, it was a while since. Here we celebrated Kent and Jan on "Follow that dream" who now crossed their wake and completed the entire Loop, they are now Goldloopers with that honor, cool!
Grafton was a small town with one street and a marina, that's it! The only interesting thing was a wood and carpentry shop that had interesting products, advocated by "retired veterans". Too bad they were too big to bring home.  
In Alton we took the bikes to town and searched for human life. It was not easy to find. In a furniture store we saw some people and went in and had a nice chat with the owner (who refused to ship a rocking chair we would like to send to Sweden). In Alton, Lasse entered a weapon store (what's wrong ...) and there we saw a strange hunting trophy, see below and Blues Brothers ... here the time stands still!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alton...
 
 
 
 
...a local pottery and the owner had beard and called himself Hairy Potter, Hihi!
 
Someone in the pottery actually made this..... and probably thought it nice...
 
 
 
How many flags on the yacht?
 
 
 

Easy does it

Grafton, Illinois, 05sep 2017
In English below
 
Illinois River är verkligen vacker i sin lugna grönska. Långa sträckor är det bara så skönt att låta ögonen vila på det lugna vattnet, de lummiga träden och på sandstränderna som kantat floder. Vi vet att det kan bli väl rufft här med floden som kan stiga långt över sina bredder, det ser man bl.a. på hur de har byggt de få husen vi sett på enaste tiden; de står högt på styltor som ser ut som bräckliga pinnar och så ett litet hus på toppen...
 
Plöstligt dyker det upp en jättepråm på 300m och på bredden tar de upp hela floden. Vi förundras ständigt hur de kan manövrera dessa jättelika tingestar! Tur att vi är så små, så små och hittills har vi fått plats! Sedan kan det komma ett kolkraftverk eller ett jättebryggeri (som i Preoria), eller en liten stad som har försvunnit om man blinkat för länge. Ibland ser vi ett gäng människor vid flodkanten som har picknick. Men mest är det meditativ grönska (och jag får puffa på kaptenen ibland så att han inte somnar :) och mycket fåglar. En dag såg vi en jätteflock vita pelikaner som gledflög i rak linje "norrut" efter att ha tagit en andningspaus alldeles framför oss... till och med Baldheaded eagles har vi sett. På nätterna har vi ankrat in i mynningar till små bifloder eller bakom öar och badat av oss den klibbiga värmen och lyssnat på nattens ljud i skogen bredvid - ensamma i universum. Vi kan absolut förstå livet på floden.
 
 
MEN, inte så långt bort huserar orkanen Irma!
Sandy och Dale, våra vänner i Key Largo, måste samla ihop sina tillhörigheter, försöka skydda det som skyddas kan och fly från huset i superorkanens Irmas framfart. Senast nu hade de hört att vinden uppmätts till 90 m/s. Det är ju för tusen bövlar nästan trippel orkanstyrka! Nu håller vi tummarna att den sticker ut till havs istället!!!!!!
 
 
 

The Illinois River is really beautiful in its tranquil greenery. Calm waters, the lush trees and the sandy beaches that lines the river. We know that it can be quite rugged here with the river that can rise far beyond its widths, the few houses we have seen are built on stilts that look like fragile sticks and then a small house on top ...
 
Plenty of giant barges that take up the entire river. We constantly wonder how they can maneuver these great things! Lucky we are so small, so small and so far we've managed to pass! Then there may be a coal power station or a giant brewery (as in Preoria), or a small town that disappeares if you have been blinking. Sometimes we see a bunch of people at the river side who are having picnic. But mostly it's meditative greenery and a lot of birds. One day we saw white pelicans that flew in a straight line to the north (?) after taking a breathing pause just in front of us. At night we anchore in the mouths of small tributaries or behind islands and listen to the sounds of the night in the woods next to us - alone in the universe. We can absolutely understand life on the river.

 

BUT
Sandy and Dale, our friends in Key Largo, must gather their belongings, try to protect what can be protected and escape from the house in the superhurricane Irma's rampage. They had heard that the wind was measured at 90 m/s. It's almost triple hurricane strength! Now we hold our thumbs that she goes out at sea !!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmmmm

Lars just found the book he needs (he said)!
The book "Understanding Women" has finally arrived in book stores, he heard! When we came in to Grafton he just shut the engines and jumped ashore....
 
 
 
 
 

Starved rock state park

Ottawa, Illinois, 02sep 2017
In English below
 
 
Ojdå, nu har det hänt något; förra natten var det bara sju grader varmt, Brrr, hela båten var nerkyld! Någon timme senare var det 25 grader..... Vi har ett nytt hatobjekt; spindlar! Lasse var mån om dem i början, nu gör han värsta spindelmassakern varje morgon. Tydligen lägger de ägg och förökar sig i megatakt och nu är det "spindeltid" sa en kille i marinan..... fattas bara att de kommer in i båten också!! Hösten börjar synas också med att man ser några grenar av gula löv mitt i det gröna.... Dags att vända söderut :)
 
Vi hamnade i en jättetrevlig marina på natten efter vårt nattliga äventyr. Vi tog cyklarna och besökte den söta staden Ottawa (inte mycket fantasi med namn här inte) Som låg ungefär en mil söderut. Där, i marinan, fick vi också låna deras "curtisy car" för att proviantera och besöka Starved rock state park. Starved rock var helt enkelt en klippa över floden där indianhövdingen Pontiacs stam jagade upp fiendestammen efter att de dödat Pontiac i en blodig strid. Fiendestameen svalt till döds på Starved Rock! Senare byggdes ett fort på klippan, till skydd från indianerna. Parken var fin men väl tillrättalagd med trappor och träbryggor överallt....
 
 
 
 
 
 
 
Oh, something has happened ; last night it was only seven degrees, Brrr, the whole boat was like an icebox. A few hourS later it was 25 degrees ..... We have a new hate object; spiders! Lars just warned them at the beginning, now he does a spider massacre every morning. Apparently they lay eggs, it's "spider time" said a guy in the marina!! Autumn begins to appear, some branches of yellow leaves in the middle of the green .... Time to turn south :)
 
 
We ended up in a Very nice marina the night after our nightly adventure. We took the bikes and visited the cute city of Ottawa, which was about a mile south. There, in the marina, we also borrowed their "curtisy car" to providiot and visit Starved rock state park. Starved rock was simply a cliff over the river where the indian chief Pontiac's tribe chased the enemy tribe after they killed chief Pontiac in a bloody battle. The fiend Starved to death on Starved Rock! Later a fort was built on the cliff for protection from the Indians.
 
 
 
Starved Rock State Park, Illinois
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life on the river

Ottwa, Illinois, 01sep 2017
In English below
 
 
Det känns att vi är "rookies" igen, på kanaler. Fast nu är det lite annorlunda med alla dessa pråmar som ständigt är i vägen och som har förtur i slussarna... Ibland kan inte hela shabraket med pråmar och bogserbåt få plats på en gång utan delarna får rancheras om, vilket tar en evinnerlig tid. Den här eftermiddagen fastade vi tillsammans med tre andra båtar före en sluss, för just en jättepråm. Först fick vi binda upp oss på en rund, stor pållare (bara det var ett projekt i sig) och vänta. Men där fick vi inte stanna över natten så det blev till att nattslussa och mörkernavigera in till en marina som vi tack och lov fick plats i. (Hela vår planering var ju satt ur spel). I vår plotter var infarten till marinan omöjlig att gå in i men den hjälpsamma personalen ledde oss in med VHF-radio och ficklampor, 
Kan tala om att vi sov gott, efter tilläggning, den natten :)
 
 
 
 
 
We are "rookies" again, on channels. Now, it's a bit different with all those barges that are constantly in the way and have a headstep in the locks. Sometimes the entire load with barges and tugboat can not be ranched once, without the parts being taken, which takes an everlasting time. This partucular afternoon, we gad to wait Many hours together with three other boats. At first we had to tie up on a round, big pile (it was a project in itself) and wait. But we were not allowed to stay overnight so we locked in darkness and navigated into a marina. In our plotter the entrance to the marina was impossible to enter but the helpful staff led us in with the VHF -radio and flashlights. I can tell you that we slept well that night :)
 
 
 
 
 
 
It looks totally different at daytime :)
 
 
 

RSS 2.0