Bye y'all - For Now

The Wharf, Orange Beach, 01nov 2017
In English below
 
 
Så tog det roliga slut för denna gång! Nu lämnar vi ett soligt och varmt Alabama (fast det blir faktiskt riktigt kyligt ibland har vi fått erfara), för ett höstruggigt Sverige. Det har varit en fantastisk tid och vi har fått massor av insikter som vi hoppas kunna kondensera och sammanställa när hela resan är klar. Ca 6000 nm har vi gått, gjort av med 11 000lit diesel och ett oändligt antal Snickers Mandel. Merparten är gjord med 25 stater i USA och så Ontario i Kanada och då har vi bara rört oss i en fjärdedel, på östra kanten av USA....
 
Men vi har ytterllgare Mexikanska Golfen och hela Floridas västkust att avverka innan sagan är helt slut. Vi återvänder i Januari, efter Jul- och Nyårshelgerna och då kommer den rafflande fortsättningen på Ambika Explorers resa till Key Largo, där vi ska lämna henne för alltid!
 
På återseende pelikaner, delfiner, måsar, tärnor, räktrålare och goda vänner vi mött på resan!
 
Tack för att du tagit dig tid att läsa om våra äventyr! Vi hörs nästa år!
Lasse & Erja
 
 
PS Vi har nog "moved over to the dark side" för alltid. Vår tid som seglare är över (tror vi) men med motorbåt planerar vi flera eskapader framöver (tror vi :) 
 
 
 

We are leaving a sunny and warm Alabama (though it's actually really cool sometimes we've experienced), for a cold (and rainy?) Sweden. It has been a great time and we have learned a lot and we hope to compile when the entire trip is complete. Approximately 6000 nm we have sailed up to this point, mainly on rivers and The Intra Coastal Waterway, used 11,000 liters of diesel and an infinite number of Snickers Almond. We have visited 25 states in the United States and Ontario in Canada. And imagine, we've only moved in a quarter, on the eastern edge, of the United States.... 
 
But we still have the Gulf of Mexico and the whole west coast of Florida to "do" before the story is over. We are returning in January, after Christmas and New Year, and when we arrive to Key Largo (in the Keys) the journey on Ambika Explorer's has come to an end and Ambika will stay there with er new owners.
 
Until soon, dear pelicans, dolphins, gulls, terns, Loopers and good friends we´ve met on the trip!
 
Thank you for taking the time to read about our adventures! See you next year!
Lars & Erja

 
PS We've probably "moved over to the dark side" forever. Our time as sailors are over (we think) BUT with a motor yacht we are planning several escapades in the future (we think :)
 
 
**************** 
 
 
Just approx. 600nm left of the adventure - from Pensacola to Key Largo 😄
 
 
 
Pictures from The Wharf Marina, celebrating Halloween the 31st of October 
 
 
 
 
 
It´s all over, you´ve got lot´s of treats, been scared... but now it´s time to go to sleep :)
 

RSS 2.0