Back in Sweden....

Uppsala, Sweden, 19feb 2018
In English below
 
 
Även det roligaste har ett slut och nu är vi tillbaka i Sverige för ett kort tag. Sista veckan i Florida blev innehållsrik med många miles på de Amerikanska vägarna ända upp till Apalachicola och naturreservatet där uppe; Apalachicola forrest.  Vi hade besökt staden redan innan, med Ambika, och blev förtjusta i det ”gamla, genuina Florida”. 
 
På vägen upp besökte vi bl.a. Everglades, Naples, Saint Petersburg och Steinhachee och Okechobee lake. I Södra Florida fullkomligt kryllar det med folk och de nya, fina villorna avlöser varandra. I spetsen för de ”fina” områdena var Naples, en sagostad närmast, där varje grässtrå var krattat med tandborste :) man fick lite av Franska Riviera Feeling....
 
Till sist for vi ”hem” igen, till Key Largo för att lämna över båten i goda händer hos Dale och Sandy. Supertrevligt såklart att träffas igen. Efter ett antal öl/vin, skitgubbe, restaurangbesök och, inte minst, genomgång av båten, blev vi körda till Miami flygplats...... och så har ett helt år i USA kommit till ända! Vi är Dale och Sandy ett stort tack skyldiga och vi ser fram emot att kunna återgälda lite när de kommer till Portugal! :)
 
 
 
 
 
Even the Best of Times has to and and now we are back in Sweden for a short while. Last week, in Florida, we drove many miles on the American roads up to Apalachicola and the nature reserve up there; Apalachicola forrest. We had visited the city before, with Ambika, and became fond of the "old, genuine Florida".  
 
On the way up we visited Everglades, Naples, Saint Petersburg and Steinhachee and Okechobee Lake. In South Florida, it completely cries with people and the new, beautiful villas resolve each other. At the forefront of the "nice" areas, Naples was a fairy tale next to where every lawn was scratched with toothbrush :)  
 
Finally we went “home" again, to Key Largo to hand over the boat in good hands to Dale and Sandy. Fantastic of course, to meet again. After a number of beers / wines, the card game Ass Hole, restaurant visits and a walk trough the boat, we were driven to Miami airport ......
 
....and then a whole year in the United States had come to an end! Thank you Dale and Sandy for your incredible hospitality, we are looking forward to welcome you when you come to Portugal!❤️
 
 
 
We met dangerous (?) snakes, big as boa constrictors.... ok, maybe not entirely:)
 
 
 
 
They have a lot of bears, everywhere, but we were promised that they only were dangerous in a City environment..
In the Everglades they also have wild Pumas, but they are shy and we did not see any.
 
 
 
 
 
Guess who would like to own a Motor Home like this :) when we do some more traveling in the US, one of these days.....
 
 
 
Hurricane Irma last summer hit north Florida also...
 
 
 
 
 
 
 
Naples, soooo posh and sooo up market!
 
 
 
 
Enterprise (the car rental company we always use) was very late to pick us up,.. But they made up for it by letting us have this car instead of the medium size car we had booked 👏👏👏
 
 
Naples pier and beach 
 
 
This little sweethart was for sale for only 450 000 USD 😱 in Naples.
 
 
Sandy, Dale, Stuart (in the background) cleaning the fish they caught earlier in the morning :) three tunas. JJ, the cat, got his share 😄
 
 
Bye, bye for this time, our favorite bird ❤️
 
 

Adventures by 🚘

Road trip, Florida, 11feb 2018
In English below
 
 
Key West
Kul att vara här igen. Att strosa runt i den vackra, gamla staden med trähus. Undrar på att Hemmingway trivdes här. Det äldsta huset är daterat 1829.  Idag börjar dock vissa delar av Duval Street vara mer som New Orleans; fullt med barer med levande musik. 
 
 
It’s high season and there are lots of bikers around. Safety is not an issue for them........ apparently!
 
Yes, its one dollar bills - everywhere! Key West is becoming more and more like New Orleans :)
 
 
Many beautiful old wooden houses. The oldest was built 1829.  
 
 
Key Lime Pie, of course. Yammy!
 
 
 
 
Everglades City
På väg till Everglades City såg vi massor av alligatorer, små och jättestora, överallt i den smala bäcken bredvid vägen. Alltid tillsammans med stora fåglar av någon anledning.... Häftigt! Själva staden var en besvikelse, ett jätteturistjippo med karuseller, billiga burgerrestauranger och parkering för 25$. Nix! No deal!
 
 
In the Everglades. Hopefully the Egret sees the Gator before it’s too late 😱
They even have live Pumas living here.....
 
 
In Florida there is over one million of these guys. They are even allowed to be hunted (to some extent) nowaday..
 
 
We did not take an Airboat ride this time but when we did, we liked it a lot :)
 

It’s all over 😥😊

Key Largo, FL, 07feb 2018
In English below
 
 
Hur kan ett helt år gå så fort?!  Det är nästan exakt ett år sedan vi köpte Ambika Explorer för att göra The Great Loop.... och det känns som för max en månad sedan! Ändå har mycket vatten flutit under kölen sedan vi startade och vi är enormt glada att ha genomfört projektet och fått möjligheten att bekanta oss med USA ”innifrån”.
 
När lugnet lagt sig här så ska vi försöka sammanfatta intryck och upplevelser, dels för oss själva men också för er som är intresserade av hur vi upplever landet och kanske inspirera någon att göra Loopen :)
 
Vårt sista dygn på Loopen var minnesvärt! En magisk sista kväll med en solnedgång över havet och över en strandremsor med vajande palmer..... När vi vaknade den sista morgonen, ankrade i en vacker vik, fick vi kaffet i vrångstrupen när vi tittade över relingen. Vi står på botten, skrek vi bägge i munnen på varandra! Vi visste ju att viken var grund när vi kom in, drygt 7 fot (Ambika drar 4,5). Vi visste ju också att det skulle vara lågvatten på morgonen.... men ändå! Det kändes som om vi kunde ta på sandbottnen om vi bara stack ner handen. Vi var helt enkelt tvungna att loda för ekolodet gav inget utslag alls. När vi drog upp lodrepet och mätte vattendjupet visade det sig att vi faktiskt flöt, vi hade t.o.m. två fot, 60cm till godo I det absolut kristallklara vattnet! Trots att vi visste det var det ändå väldigt spännande att segla ut ur viken....
 
 
När vi kom fram till våra vänner, tillika de nya ägarna till Ambika, i Key Largo möttes vi av katten JJ, som genast flyttade in i båten och goda vänner från jordenruntseglingen. Alla var där utom ägarna till huset som själva är på semester i Vietnam :) Jättekul att träffa alla!
 
Mindre kul att städa och putsa Ambika till överlämning.... och lite sorgligt dessutom! Ännu en fas i livet, ett äventyr, som oåterkalleligen är över.....
 
 
Nu återstår bara att göra lite mer upptäcktsfärder, fast denna gång på landbacken, med bil. Det fanns bl.a. platser som vi inte kunde gå till på vägen pga av att orkanen Irma ställt till det. Everglades City är en av dem. Det var alldeles för osäkra uppgifter om sandbankar på båtvägen dit samt att en av de två små marinorna var förstörd av Irma, prognosen visade på frisk vind....
 
Landrapport följer :)
 
 
 
 
How can a whole year go so fast ?! It's almost exactly a year since we bought Ambika Explorer to do The Great Loop .... and it feels like a month ago! Nevertheless, much water has flowed underneath the keel since we started and we are immensely pleased to have completed the project and got the opportunity to familiarize ourselves with the US "from within".  
 
Once the dust have settled,, we will try to summarize impressions and experiences, both for ourselves, but also for those who are interested in how we experience the country and maybe inspiring someone to do the Loop :)  
 
Our last day at the Loop was memorable! A magical last night with a sunset over the sea and over a beach strip with the silhouette of palms trees ..... When we woke up the last morning at sea, anchored in a beautiful bay, we got a shock when we looked over the railing. We stand at the bottom, we both shouted! We knew that the bay was shallow when we entered, just over 7 feet (Ambika draws 4.5). We also knew that there would be low tide in the morning .... but anyway! It felt like we could touch the sand bottom... We simply had to do manual depth sounding, the electronic one did not show any depth at all! When we pulled up the rope and measured the depth of the water it turned out that we actually floated, we even had. two feet, 60cm to spare in the absolutely crystal clear water!
 
Even though we knew, it was very exciting to sail out of the bay ....     When we arrived at our friends, including the new owners of Ambika, in Key Largo we were met by the cat JJ, who immediately moved into the boat and good friends from the circum navigation. Everyone was there except the owners of the house themselves, they are on vacation in Vietnam :) Great fun to meet everyone!  
 
Less fun to clean and put Ambika in order to handover .... and a bit sad too! Yet another phase of life, an adventure, is irreversibly over .....    
 
Now time to do a little more exploration, still this time by car. There were places we could not get to by boat due to Hurricane Irma. Everglades City was one of them. It was just too insufficient information about sandbanks on the way there and that one of the two small marinas was destroyed by Irma, the forecast showed fresh wind.  So, we’ll just have to do it the other way :)
 
Lots of Man of War at sea...
 
Ambika on the Gulf side, going under the Overseas Highway to the Atlantic Ocean.
 
 
 
 
 
 
Ambika has crossed her wake! We’re back to where we started!
 
Great to meet old and new friends 👍👍👍
 
 

Closing in

Matathon, FL, 02feb 2018
In English below
 
 
Jepp, vi skippade Naples som enligt Wiki har lockat värdens rikaste människor att bosätta sig där. Säkert väldigt posh och vackert men troligtvis inte så anpassat till vår plånbok.. skämt åtsido, vi fick ett oväntat väderfönster att gå direkt från Marco Island till Marathon, strax öster Key West, och vi bestämde oss för att haka på. Det blev tio timmar på öppet hav. Först en spännande avfärd vid lågvatten, så blev det tidvis riktigt stökigt på Mexikanska Golfen som är grund här (max 10m djupt) och med plötsliga enmetersvågor som kom från sidan, blev det lite obekvämt och vår lilla skokartong for omkring som tokig. Hela tiden fick vi också värja för de tusentals ”crab pots” som fiskarna lagt ut, helt random. En del var slitna, omöjliga att se och andra låg med bojen under vattnet 😤😤😤 vilket var ännu värre! Puh, det var en liten pärs det se :) En boj höll vi på att ramma men vi fick stopp på karuttan i sista stund, innan linan hann in i propellern!

 

Väl i Marathon fick vi sista platsen i marinan, men bara en natt, sedan var det fullt. Det är högsäsong för ”Snowbirds” nu, dvs människor (pensionärer) som bor i norr åker ner till Florida över vintern... Idag har vi letat plats överallt utan att lyckas. Alla marinorna som finns kvar efter orkanen Irma är fulla. Alla bojar som lagts ut är upptagna.... och då pratar vi över hundra bojar bara här inne i lagunen. Jädrar vad mycket folk och båtar det finns! Alldeles för mycket av bägge! En natt i marina kostade oss 153$, och då har vi ändå hotellrummet med oss.... och utcheckning är kl.1100 nästa dag. De ska väl städa bryggan innan nästa gäst anländer... WTF! Ni hör att jag är förbannad 💥

 

Nu ligger vi för ankare utanför Matathon och funderar på nästa move.... På den positiva sidan hör att det är varmt nu, havet är turkost och det finns gott om delfiner, pelikaner och flygfiskar... Key Largo, vår slutstation, ligger bara en dagsetapp bort........

 

 

 Marathon, one of the marinas totally destroyed by Hurricane Irma!
 
 
 
Jepp, we skipped Naples which, according to Wiki, has attracted the wealthiest people in the US to settle there. Certainly very posh and beautiful but probably not so adapted to our wallet .. joke aside, we got an unexpected weather window to go straight from Marco Island to Marathon, just east of Key West, and we decided to take it. It was ten hours on the open sea. At first an exciting departure at low tide and then with sudden one-meter waves from the side, it became a bit uncomfortable as our little shoe box was wobbling on the seas.
 
Throughout we also had to avoid the thousands of "crab pots" put out completely random. Some were worn, impossible to see and others lay even under the water 😤😤😤 which was even worse! We almost hit one but stopped the boat at the last moment before getting the line into the propeller!  
 
Once in Marathon we got the last slip in the marina, but only for one night, then it was full. It's the peak season for "Snowbirds" now, ie people (retirees) living in the north go down to Florida over the winter ... Today we have searched everywhere without success. All the marinas left after Hurricane Irma are full. All mooring balls are busy .... and there are over a hundred buoys inside in the lagoon.
 
Now we are at anchor outside Matathon, planning the next move .... On the positive side, it's warm now, the ocean is turquoise and there are plenty of dolphins, pelicans and fly fishes... Key Largo, our final destination and where we cross our wake, is just a day trip away ........
 
 
 
 
 
Anchored outside Marathon with the Overseas Highway to Key West in the background.

 
Below a few pics from Marco Islands
 
 
 
 

RSS 2.0