Fortsättning på resan...

25feb2016, Lagos, Portugal

 
Varmt välkommen till
Vernissage på Galleri Uppsala - till fotoutställningen "Oceaner av Äventyr"
den 24 september, kl.1200-2000
Svartbäcksgatan 21, Uppsala
 
Utställningen är på Galleri Uppsala i höst, från 24-29 september och handlar om vår segling jorden runt. Bilderna är tagna ombord på Ambika till sjöss och från både nära och avlägsna platser som vi vistats i på vår fem år långa väldsomsegling. En sann berättelse och ett miniäventyr i sig för besökaren, hoppas vi.
 
Detta är en fortsättning på vår resa, eller snarare en produkt av densamma. Med några av alla tusentals fotografier, som vi tagit till sjöss och till lands, vill vi berätta hur en seglats runt jorden kan vara - upplevelser från vårt stora Äventyr.
 
 
Panama
 
Galapagos
 

Warm welcome to
Our Photo Exhibition "Oceans of Adventures" 
Opening at Gallery Uppsala
24 September 
Svartbäcksgatan 21

 

At Gallery Uppsala, from September 24 to 29, we exhibit photographs from our voyage round the world. The pictures are taken on board Ambika at sea and from near and distant places we stayed in on our five year long circumnavigation. A true story and a mini adventure in itself, we hope.

 

This is a continuation of our journey, or rather a product of the same. With some of the thousands of photographs that we have taken at sea and on land, we have a story to tell of how a sailing trip around the world can be - how we experienced our big Adventure.

 

Ambika in San Blas                                                  Great Barrier Island,
                                                                               New Zeeland
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0