Fortsättning på resan...

25feb2016, Lagos, Portugal

 
Varmt välkommen till
Vernissage på Galleri Uppsala - till fotoutställningen "Oceaner av Äventyr"
den 24 september, kl.1200-2000
Svartbäcksgatan 21, Uppsala
 
Utställningen är på Galleri Uppsala i höst, från 24-29 september och handlar om vår segling jorden runt. Bilderna är tagna ombord på Ambika till sjöss och från både nära och avlägsna platser som vi vistats i på vår fem år långa väldsomsegling. En sann berättelse och ett miniäventyr i sig för besökaren, hoppas vi.
 
Detta är en fortsättning på vår resa, eller snarare en produkt av densamma. Med några av alla tusentals fotografier, som vi tagit till sjöss och till lands, vill vi berätta hur en seglats runt jorden kan vara - upplevelser från vårt stora Äventyr.
 
 
Panama
 
Galapagos
 

Warm welcome to
Our Photo Exhibition "Oceans of Adventures" 
Opening at Gallery Uppsala
24 September 
Svartbäcksgatan 21

 

At Gallery Uppsala, from September 24 to 29, we exhibit photographs from our voyage round the world. The pictures are taken on board Ambika at sea and from near and distant places we stayed in on our five year long circumnavigation. A true story and a mini adventure in itself, we hope.

 

This is a continuation of our journey, or rather a product of the same. With some of the thousands of photographs that we have taken at sea and on land, we have a story to tell of how a sailing trip around the world can be - how we experienced our big Adventure.

 

Ambika in San Blas                                                  Great Barrier Island,
                                                                               New Zeeland
 
 
 
 
 
 
 

Med buller och bong sattes punkt och final!

22aug, Roddarklubben i Vaxholm
 
Efter fem års seglande över de sju haven och med Ambika förtöjd i anrika Rosättra varv kändes det viktigt att sätta en "synlig" punkt för vårt äventyr. Tids nog är det dags att analysera, filosofera, dra kloka slutsatser över tingens ordning i världen, göra återblickar till avlägsna platser, minnas vännerna vi fått på vägen....
 
...men nu var det dags för PARTY!
 
Temat var Cuba (det mest exotoiska land vi seglat till under 2015) och i baren fserverades Cuba Libre och Mojitos såklart. Vad går väl upp mot det och god mat och goda vänner. Lägg därtill fantastiska sånguppträdanden av tre tjusiga S6:or och sedvanlig Taubesång med Göran och Lasse... allvarligt talat.....   Dessutom ljuva salsatoner som lockade till dans och den eminenta, förföriska och vackra salsavirtuosen "Tusse" lärde oss de sexiga salsastegen varefter vi alla dansade som gudar. Skickliga André (www.andremusik.se) och hans "eminent five quartet" spelade härlig musik, alla (nåja) dansade som tokiga. Men som allt annat tog även denna vackra, soliga dag och varma kväll slut och mången fot var öm av allt dansande. Som sig bör :D
 
Tack alla vänner för fina presenter (mången bubblande :) men framför allt att ni ville vara med och fira denna, för oss oförglömliga, kväll med oss!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

After five years of sailing the seven seas and with Ambika moored in the Swedish archipelago, it felt important to put a "visible" point for our adventure. Soon enough, it's time to analyze, philosophize, drawing sensible conclusions of the order of things in the world and do recaps, remember ....

Now it was time to PARTY!

The theme was Cuba (the most exotoiska country we sailed to in 2015) and in the bar served Cuba Libre and Mojitos, of course. Sweet salsa tones attracted to dance and the eminent, seductive and beautiful salsa princess "Tusse" teached us the sexy salsa steps and we all danced like gods....
 
Thank you all dear friends!!!!!!


Surprise Party and what´s up now...

27jul, Björnrike
 
 
Döm om vår förvåning när vi dök upp hos Annette och Göran i Norrtälje, ditbjudna för att äta middag. När vi kom ner till utealtanen hördes plötsligt visslingar och hurrarop från många av våra käraste vänner. Ett-surprise-välkommen-hem-fest! Det blev en glad kväll (med lite för mycket bubbel) och det kändes plötsligt som det blev en uttalad punkt för vårt äventyr. Det behövde vi. TACK alla vänner för er uppvaktning, det värmde gott i hjärtat!!
 
Det känns märkligt tomt och konstigt att vara tillbaka på landbacken utan att Ambika väntar på oss någonstans i världen. Men vi har fyllt tomheten med bygggprojekt här i Björnrike närmsta tiden. Frukten ska bli en utbyggnad av huvdhuset och ett Attefallshus, det sistnämda en "lekstuga" till undertecknad. 
 
I "lekstugan/skaparboden" ska förhoppningsvis bl.a. utvecklas en fotoutställning om seglingen (att vara klar till våren) och kanske en bok (eller flera) som med mycket bilder visar våra äventyr på oceanerna. Arbetsnamnet går under "Oceaner Med Äventyr". Ett och annat snäcksmycke kan nog också se dagens ljus där. Det är i alla fall planen i skrivandes stund :) Hoppas att ni som varit med oss, via bloggen, vill komma och titta på utställningen. Återkommer :D
 
 

A welcome home Surprise Party - and WHAT A SURPRISE!!! Thank you our dear friends!!!
 
 
 
 
 
 The studio in Björnrike ("BearKingdom"), day 1!
 
 
 

Imagine our surprise when we showed up at Annette and Göran´s home in Norrtälje. Suddenly we heard whistles and cheers from many of our dearest friends. A surprise-welcome-party. It become a very joyful evening (with a little too much bubbles to drink) and it suddenly felt like there was a pronounced point for our adventure. THANKS to all friends of your courtship, it warmed our hearts!!


It feels strangely empty and strange to be back on land without Ambika waiting for us somewhere in the world. But we have filled the emptiness with building projects here in Björnrike; An expansion of the main house and a small Studio, the latter a "playhouse" to the undersigned.

In the studio there will hopefully be created a photo exhibition (to be ready next spring) and maybe a book (or several) that shows our adventures on the oceans. The working name is the "Oceans Of Adventure". In any case, this is "the plan" at the time of writing :) 


5 år, 1 månad, 8 dagar, 3 timmar och 24 minuter

24jul, Rosättra varv

 
Det var den 15jun 2010 som färden mot okända mål började i Skärgårdsstad hamn. Fast i tankarna har resan funnits länge; ändra sedan vi gifte oss 1987 och skakade hand på att en dag segla runt jorden.
 
Igår, den 23jul 2015 var vi tillbaka i Skärgårdsstads hamn. Lyckliga över alla minnen vi fått med oss från resan.... och alla nya vänner och, inte minst, alla 10 000-tals fotografier från när och fjärran :D

Vårt äventyr runt jorden är till ända!
 
 
 
Nu ligger Ambika säkert här i Rosättra varvs hamn och väntar på att bli ompysslad och få lite lättare börda att bära, hon ska tömmas på alla "minnen" och sådant som inte längre behövs för att segla i närmare farvatten. Får se sedan om vi gör allvar av att segla till Norge, Svalbad och genom vita havskanalen genom Ryssland, till St Petersburg, och hem om några år.... Nu är det "gubbsegling" runt Åland som ligger närmast i tur :)
 
 
 
 
Closing in to our previous home port. Welcomed late in the evening by our very good friends Elisabeth and Dick! Our circum navigation has come to a definite end and the unpacking is started :D
 
 
5 years, 1 month, 8 days, 3 hours and 24minutes...
...is the time it took for us to sail around the world, from our home port and back again!
Ambika is now "parked" safely here in Rosättra ship yard, north of Stockholm, waiting to be pampered and get a little easier burden to bear. She will be emptied of "memories" and things that are no longer required when you sail in the Baltic Sea. Next adventure? Maybe we´ll  sail to Norway, Svalbad and the White Sea Canal through Russia, to St. Petersburg, and back to Sweden, in a couple of years.... only the future will tell!
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0