Fort Myers Beach - by mistake :)

Ft Myers Beach, FL, 30jan 2018
In English below
 
 
Nu får det vara nog! Nu sticker vi till Naples, är trötta på att vänta! Vi lämnar Cape Coral där vi bara ankrat över natten för att fortsätta till Naples och i tidig morgon drar vi vidare söderut. Efter att nästan fått in båtgrannens osynliga triplina i propellern kommer vi iväg. Men vi kommer inte långt innan vi känner kulingen vina kallt från norr och US Coast Guard som varnar på VHF om ’Small Crafts warning” med hårt vind och höga vågor.... och just denna sträckan på drygt 30 miles måste vi dra utomskärs....!
 
Okay då! Vi vänder nosen mot närmaste hamn = Fort Myers Beach (inte att förväxla med Fort Myers längre norrut i Okeechobee River). Där ska finnas över åttio (!) bojar till gästernas förfogande. Vi passerar en stor motorbåt som just draggat och ligger skadeskjuten vid en brygga och när vi når bojområdet ser vi efter lite letande att varenda boj, alla, är upptagna. Hamnkaptenen bekräftar det! Vad är oddsen?
 
Med lite tur får vi en plats i en marina, ”Salty Sams Marina”, och det blir en dramatisk tilläggning i hård sidvind och motström som kaptenen klarar med bravur, bara grannbåtens ägare (i den nya fina båten) såg ut att slita sitt hår och stirrade stint på oss tills faran var över :)
 
Men vilken bonus, Ft Myers var verkligen en trevlig bekantskap. Vi tog cyklarna till stranden och gick en lång promenad i svensk högsommarvärme (och kuling). Räktrålaren hade just landat sin fångst när vi cyklade förbi på vägen hem och vi köpte 1kg prima räkor som sedan blev en fantastiskt god middag som avslutning på en oväntad dag
 
Imorgon Naples?!
 
 
 
 
 
Now that's enough, we’re tired of waiting! We’ll leave Cape Coral where we just anchored overnight to continue to Naples and in the early morning we continued south. After almost getting a boat's invisible trip line in the propeller.... But we did not get far before we felt the cool breeze from the north and the US Coast Guard warnping via the VHF about the "Small Crafts warning" with hard winds (up to 35kn) and high waves .... and just this distance of more than 30 miles we have to go off shore...!  
 
Okay then! We turned our nose to the nearest port = Fort Myers Beach (not to be confused with Fort Myers further north in the Okeechobee River). There should be over eighty (!) Buys at the disposal for transient boat. We passed a big motorboat that had just dragged apand when we reached the mooring area, all bouys we’re occupied. The harbor captain confirmed that! What are the odds?  
 
With a bit of luck, we got a slip in a marina, "Salty Sams Marina", it was a dramatic arrival in hard side wind and counter current, but the captain did it and did it well! Only the neighbor (in the new nice boat) seemed to tear his hair, staring at us until the danger was over :)  
 
But what a bonus, Ft Myers Beach was really a nice acquaintance. We took the bikes to the beach and went for a long walk in “Swedish high summer weather”. The shrimp Trawler had just landed it’s catch when we biked home and we bought 1kg of prime prawns which then became a fantastic good dinner as ending on an unexpected day!
 
Tomorrow Naples ?!
 
 
 
I wish..... ! 
 
 
 

Punta Gorda

Fishermans Village, Punta Gorda, FL, 28jan 2018
In English below
 
 
Åskan mullrar hotfullt och blixtarna lyser upp salongen när vi åt middag ombord.  Det kändes i den varma, lite tryckande luften idag att det måste bli en urladdning... och nu kom den. Efter tre blåsiga dagar kom regnet, nerhällande! Alla här, urinnevånarna, undrar vad som händer, så här brukar det inte vara så här års!
 
En del långa promenader och cyckelturer har det blivit. En dag gick vi till ett Wild Life Reserve där de räddar vilda djur som farit illa. Mest fåglar. Bra att det finns eldsjälar!
 
Vi har tur för vi blev bekant med Dee Smith på lite omvägar, då han och hans fru Jocelyn ville köpa vår båt för att göra The Great Loop. Nu blev det inte så men vi fick kontakt och när vi närmade oss Tampa bjöd han oss till Punta Gorda där han just seglade små "2.4" (enmanssegelbåt) i Paralympics klass. Dee har varit professionell seglare och är nu seglingskonsult med massor av stora oceanseglingar i sitt CV, bl.a. Whitbread/Volvo Oceanrace med bl.a. Roger Nilsson och mycket, mycket mera. För tio år sedan fick han cancer med små utsikter att överleva. Men överlevde gjorde han och fick tyvärr en del funktionshinder på kuppen. 
 
 
Inget kan hindra Dee från att segla! Han tävlar aktivt och nu har de köpt en Mainship dessutom och planerar göra Loopen. Underbart! Vi blev bjudna till seglingsklubben, som anordnade det aktuella racet, på middag och sedan drink i deras nya båt. Så kul och intressant att ta del av deras brokiga (milt sagt) seglingsliv ;)
 
 
 
Dee and a tiny 2.4 and he is winning all the races!
Link: www.deesail.com
 
 
The thunder and lightenings lit up the salon when we ate dinner on board. We felt today that there must be a discharge... and now it came. It’s been really windy for several days and now thunder... Everyone here are  wondering what's going on, what is the matter with the climate? While waiting for better weather we have been doing some long walks and cycling trips. One day, we went to a Wildlife Reserve where they help wild animals that have been found injured. Mostly birds. 
 
We are lucky because we became acquainted with Dee Smith when he and his wife Jocelyn were interested in our boat to do The Great Loop. Now they found another boat but we got in touch and when we approached Tampa he invited us to Punta Gorda where he sailed small "2.4" (single-handed boat) in Paralympics class. 
 
Dee has been a professional sailor and is now a sailor consultant with lots of great ocean racing in his resume. Whitbread / Volvo Oceanrace and much, much more. Ten years ago, he got cancer with little prospects to survive. Luckily he did! Unfortunately the illness gave him some physical disabilities. 
 
Nothing can prevent Dee from sailing! He competes actively in paraolympics class and now they have bought a Mainship in addition to sailing and they are planning to do The Loop. Wonderfull! We were invited to the sailing club, which organized the current race, for dinner and then drinks in their new boat. So fun and interesting to hear about their fantastic sailing life;)
 
 
The Yacht Club in Charlotte Harbor and the 2.4’s waiting for the next race :)
 
 
Dee and Josh in their New boat, a very nice  Mainship 40!
 
 
To be able to handle all these lines (when disabled) is hard but necessary in order to sail the boat"........ Impressive!
 
 
The Fisherman’s Village Marina in the little City of Punta Gorda is a very nice place to stay a few days!
 (The shoe shop here is magnificent:)
 
 
Itching like crazy...!
 
 
My beak may be a little crooked, but I have beautiful eyes  :)
 
 
(null)
A big heuron in the marina... 
 
 
And the seas, even the ICW, is full of these funny creatures. 😄 Makes you happy every time!
 
 
 
 
 


The four stages...

Punta Gorda, FL, 25jan 2018
In English below
 
 
Vi närmar oss Punta Gorda där vi ska stanna några dagar i väntan på att vinden (nordlig) ska bedarra. Där ska vi också träffa en spännande person, Dee, som tävlingsseglar i Paralympics. Punta Gorda ser ut som överallt här, som hjärnvindlingar. Överallt har man grävt kanaler i den låga träsk, sand och mangrovenaturen för att få plats med hus med egen båtplats :)
 
 
Punta Gorda ahead....
 
 
 
Vi konstaterar att vi nu nått fas två i vårt fritidsliv 😬. Bara två kvar.....
 
We have done phase one in our lives; sailing!
 
Just now in our second phase; travelling with a Trawler...
 
This is supposedly the third phase, a Motor Home.... hmmm, why not :)
 
.....before we enter the fourth and last stage 😬
 

A big wow for Sarasota

Anchorage south of Sarasota, 24jan 2018
In English below
 
Vilken stad Sarasota är! Helt underbar! Där finns en gammal stadskärna med trevliga butiker, konstgallerier, barer och restauranger. Runt omkring är dock höghus (condos) för bättre belevade... Marint liv, massor av båtar men, framför allt, ett stort kulturutbud. Det största vi har upplevt bortsett från metropolerna förstås :)
Jag säger bara en sak; stackars Lasse!
 
 
Welcome to Sarasota! This is a must do on the West Coast of Florida. It has a quiant historic city with low rise old houses (its hard to tell from the city sky line) and it offers lots of nice restaurants and bars. But above all it’s a cultural gem. 
 

The Ringling Brothers, who owned the biggest circus ever in the good old days. They acquired all small circuses until they had it all. The youngest of the brothers decided to invest his money from the circus business in real estate and oil, etc. and with the fortune he made he built this museum and collected a amazing amount of art, mainly from Europe from paintings dated from 1350 to 1800. And not only painting!
 
 
Lost in space.... Poor Lars, he had to spend five hours at the museum AND then, in the evening, another two hours in the theatre, watching a play :)
 
 
 
 
Pictures from the Intra Coastal Waterway, ICW. There is only a narrow sandbar or an inhabited strip of land that sheltered us from the ocean, the Gulf of Mexico.
 
Extremely shallow waters on the ICW! Even when the ICW is a lake they have dredged a ditch through it, 9 feet deep (3m).
 
..and with many bridges to pass. Most of them are low but have enough space for us to pass under. 
 
Osprays again, building a nest for the babies to come.
 
We can’t believe how many wealthy people there are in this country! The ICW here is completely crowded with houses along the channel. Not all of them as big as this, but big! And many!
 
This poor sailing boat had just stranded and the crew is probably trying to do something about it but it futile without help! We saw two more stranded boats today :(

Easy as a pie - a walk in the park!

Clearwater, FL, 21jan 2018
In English below
 
 
Det blev en otroligt lätt översegling över Golfen! Vi fick låna en förlängningssladd av Halleluhja vilket gjorde att vi kunde ha vårt bärbara element uppe på flybridge, vilket gjorde resan mindre kall. Inte varm men i alla fall OK med tillägg av varmt täcke för den lycklige som inte var på skift :)
 
Havet var kav lugnt. De största vågorna var på säkert hela 10cm. I tillägg fick vi en makalöst vacker solnedgång. Vi var tre båtar som var inom synhåll av varandra hela natten, vi kom sist som varken har radar eller autopilot. Men genom natten var det minst tio båtar som tog sig över. Halleluhja som hade bäst radio i vår grupp pratade varje timme med det andra gänget. 
 
Det blev dessutom en snabbare överfart än planerat och 20 timmar efter vi kastat loss kunde vi förtöja våra båtar i Clearwaters Municipal Marina. Det blev en trött dag men vi samlades flera för att besöka stranden på andra sidan, där alla barer och restauranger var. Massor av skaldjur stod på menyn, såklart!
 
 
 
 
It was an incredibly easy crossing of the Gulf! We borrowed an extension cord from Hallelujah, which meant we could have our portable heater on the flybridge, which made the trip less cold. Not warm but at least OK with the addition of warm blanket for the lucky one who was not on duty :)  
 
The sea was very calm. The biggest waves were at most 10cm. In addition we got a beautifully beautiful sunset. We were three boats that were in sight of each other all night, we sent last with neither radar nor autopilot. But through the night there were at least ten boats that crossed over. Halleluhja who had the best radio in our group talked every hour with the second gang.  
 
The crossing was faster than planned and 20 hours after we threw off, we were able to the our boats up at Clearwater Municipal Marina. Next day was a bit ”torde” but late in the afternoon we gathered several to visit the beach on the other side, where all the bars and restaurants were. Lots of seafood stood on the menu, of course!
 
 
 
 
 
 
 
 
In Clearwater It was still cold but not freezing like in Carrabelle. 
 
Our new pals from Fancy Free and Hallejuhja on the Ferry over to the beach side of town.
 
 
It’s all about fishin’
 
For him as well...l:)
 
Downtown Clearwater...
 
Yeah, it’s cold. I promise!
 
 
 
 
 
 

Ready to go! All set!

Carrabelle, FL, 19jan 2018
In English below
 
Det är ”bara” tre minusgrader idag på morgonen. Dagen för för vårt äventyr över Mexikanska Golfen. Det är vindstilla och prognosen över dagen och natten ser bra ut. Om allt går som det ska är vi framme i Clearwater imorgon mitt på dagen. Vi är minst tre båtar som sällskapar över, det känns bra! 
 
Problemet är att vi kommer att sitta på ett kallt flybridge hela natten, men what the heck, det är ju bara ett dygn!
Om det blir riktigt illa så KAN vi styra nerifrån båten men då får vi stå upp, det finns ingen möjlighet att sitta och vi har ingen autopilot i båten. Det blir ”hands on” hela vägen :)
 
Avfärd är satt till kl.1430 från marinan!
Håll tummarna!
 
Vi hörs från varmare breddgrader 👍
 
 
 
 
”Only" three degrees minus today in the morning. The day for our adventure over the Gulf of Mexico. It's calm and the forecast over the day and the night looks good. If everything turns out according to plan, we'll be in Clearwater tomorrow in the middle of the day. We are at least three boats in the company, that feels good!
 
The problem is that we will be sitting on a cold flybridge all night, but what the hell, that's just a day! If it gets really bad then CAN we steer down from inside the boat but then we have to stand up, there is no possibility to sit and we have no autopilot in the boat. It will be "hands on" all the way :)  
 
Departure is set at 2.30 pm from the marina! Keep your fingers crossed!  
More news from warmer latitudes 👍
 
 
 
Potluck party yesterday evening together with our newly found friends. Bill and Jackie on Fancy Free and Doreen and Tank on Halleluhjah.
 
 
After dinner a game of pool :)
 
 
 

Waiting for a weather window

Carrabelle, FL, 18jan 2018
in English below
 
 
Det är sex grader kallt nu på morgonen! Det är snöstorm i North Carolina och i stora delar av södra Alabama och norra Florida är det utfärdat frysvarning och staterna utfärdar varningar för att äldre far illa och att säd fryser.... Herregud! Utan fullt ös på element och AC:n hade vi fått ta in på hotell och vinterkonservera båten. Så illa är det!
 
Men nu har vi värme i båten och ett stort gäng båtar har samlats i trakten för att våga sig på hoppet över Mexikanska Golfen. Tre båtar här i Carrabelle och ytterligare ca sex båtar i Apalachicola, tre timmar österut. Det är en sträcka på ca 160nm på öppet hav som är grunt och är 10-12 grader "varmt", i en liten fyrkantig låda som hoppar på varje våg. Det tar ca ett dygn att komma till Clear Water som ligger väster om Tampa.
 
 
Senaste planen är att åka i konvoj med start imorgon, fredag, kl.1600 med möte utanför revet söder om Carrabelle. There are safety in numbers. Eftersom vi varken har radar (det kan finnas fiskegrejer och skräp i vattnet) eller autopilot (vi får styra i skift) så går vi inte först i ledet :). Det kommer att bli en kall natt, var så säkra! Men väl framme förväntar vi en temperaturhöjning på 10-15 grader - minst. Det är skillnad det!
 
 
 
 
It’s six degrees below zero this morning! North Carolina has snow storm and south Alabama and North Florida has issued freezing warnings and warnings for elderly in the cold weather, the grain freezes .... my God! Without a full blast on the Electric heater and the AC, we would had to book a hotel and winterize the boat. That's how bad it is!  
 
But now we have a warm boat and a large bunch of boaters (Loopers) have gathered in the neighborhood to venture the jump over the Gulf of Mexico. Three boats here in Carrabelle and another six boats in Apalachicola, three hours east. It is a stretch of about 160nm on open sea which is shallow and is 10-12 degrees, in a small square box that jumps on each wave. It takes about 24h to get to Clearwater located west of Tampa.    
 
The latest plan is to go on a convoy starting tomorrow, Friday, 4pm, with a meeting outside the reef south of Carrabelle. There are safety in numbers. Because we do not have radar (there may be fishing tackle and debris  in the water) nor autopilot, we will not go in the lead :). It will be a cold night, be so sure! But well ahead we expect a temperature rise of 10-15 degrees - at least. That is a BIG difference!
 
 
Shallow waters in Carabelle 
 
 
 And some unfortunate Captains are without ships...
 
 
Fancy Free and Ambika waiting for a weather window
 
But we can play pool...
 
..and enjoy breakfast here, included in the marina fee. That has never happened before 😄
 
(null)
...and visit the worlds smallest police station :)
(null)
Even the croks is having a hard time!

Meeting other Loopers

Apalachicola, Florida, 14 jan 2018

Världens bästa ostron! De finns här i Apalachicola. Det vittnar alla om och det kan vi bekräfta. Vi säger bara wow så gott, med lite citron, tabasco och pepparrot.
Vi startar tidigt på morgonarna, ibland måste vi ta bort is från flybridge innan vi åker.... men a man (women) gotta to do what a man (women) gotta do :) The show must go on o.s.v.

Vi har nu hunnit till näst sista stoppet före vår "crossing". Vi måste lämna de skyddade inre vattenvägarna för ta oss över öppet hav till Tarpon Springs. Det kan man göra via ett större hopp (ca ett dygn) eller via tre till fyra mindre hopp, Eftersom vi trodde att vi var helt ensamma i kylan hade vi bestämt oss för de kortare hoppen pga kylan, fiskenät och okända vatten. 

När vi angör Apalachicola träffar vi massor av Loopers som tillsammans ska göra det större hoppet. Klart att vi hakar på :) Med lite tur har vi ett väderfönster öppet på fredag!

Håll tummarna!


(null)
The coolest of all the cool guys.... It’s just above freezing temperature and they are out there, fishing!


The world's best oysters! They are here in Apalachicola. We can confirm that, its a wow, with some lemon, tabasco and horseradish. 

We start early in the mornings, sometimes we have to remove ice from the flybridge before we leave .... but a man (women) must do what a man (women) has to do :) 

We have now reached the second last stop before our "crossing". We soon have to leave the protected intra coastal waterways to make it across the open sea to Tarpon Springs.  Here in Apalachicola we meet a lot of Loopers. Together with them we’ll make the 90 mile jump and with a bit of luck, we have a weather window open on Friday!


(null)

(null)

(null)
Everyone wants to be a pilot! As soon as they hear that Lars is a pilot they want to tell him that they also fly :) and how they did a roll (or what ever it’s called).

(null)

(null)

(null)

Are we back in Sweden?

(null)
 
Destin, Florida 13jan 2018
 
 
Hur kan det bara vara så här kallt? Men vi måste vidare, vi måste komma söderut för att slippa vakna i en båt som är sju grader! Vi måste härifrån! Det är bara marginellt varmare än inne i kylskåpet. Ute var det minus två och vattentemperaturen är tolv grader. Vi kollar på kartan ännu en gång och konstaterar ånyo att vi faktiskt befinner oss i Mexikanska Golfen. 
 
På med de varmaste kläderna vi kan uppbringa, inklusive långkalsingar, mössa, täckjacka, handskar och halsduk. Om fötterna frös vi oavsett. Det blåser hårt från nord men vi ska ju bara följa de inre vattenvägarna där ett sandrev skyddar oss från "det stora havet". Vi skickar många tacksamma tankar till att "övfre deck" är inplastad till skydd för vinden! Stackars delfinerna som hälsade på ibland! Så synd att det inte är varmt för maken till vackra sandstränder, kritvita, får man leta efter.
 
Efter sex timmar från Pensacola förtöjer vi vid vad vi trodde skulle vara en liten fiskeby men som visade sig vara ett veritabelt tivoli ´a la Amerika. Men där fanns färska ostron som blev lite plåster på såren :)
 
 
(null)
No, this it not snow even though the temperature indicates it could have been :)
 
 
It’s so beautiful. The white beaches, the sea and the dolphins. But it’s also freezing cold! We have to get out of here, to a warmer climate. Fast! 
 
So we decide to leave Pensacola in spite of the strong northerly wind. We endured thanks to the eisenglas that sheltered us from the wind on the fly bridge. We cannot believe we are in The Mexican Golf! 
 
Six hours later we arrived to Dustin, Florida. We thought it would be a tiny fishing village but it turned out to be kind of a amusement park..... They had an oyster bar with fresh, delicious oysters and that made it all worth wile again :)
 
 
(null)
 
(null)
 
(null)
 
(null)
(null)
 
 
 

In USA again 😊

Pensacola, Florida, 12jan 2018
 
 
No, despite the above picture, Kenneth and Marie-Louise did not arrive with Air Force One :)
 
 ****
 
Jaha, det blev väl inte riktigt som vi tänkte.... I Sverige tittade vi förvånat på väderprognoser där vår Ambika vilade ut, i Orange Beach, Alabama; minusgrader! Mer minusgrader, i Mobile hade det snöat.... Vad händer? Det har inte varit så kallt på 30 år!
 
När vi landade i Miami med våra gastar Kenneth och Marie-Louise från Häradsskär, är det varmt och skönt men när vi närmade oss norra Florida och Alabama, efter två nätter på hotell och 100 mils bilkörning, var det kulet, regnigt och blåsigt, bara 13-16 grader....
 
Efter vi fått städat, fyllt på vatten i tankarna och handlat mat och vin, tuffade vi iväg i regnet och med tidvis bara 50m sikt en kort distans via de inre vattenvägarna till Pensacola i Florida. Där, i Palafox Marina, blev vi inregnade och inblåsta..........
 
 
******** In English
 
Well, it was not the way we thought it would be..... In Sweden we looked at weather forecasts where our Ambika rested, in Orange Beach, Alabama; it was cold! Very cold and in Mobile it was snowing .... What's up? It has not been as cold in 30 years!
 
When we landed in Miami with our guests, Kenneth and Marie-Louise, it was warm and nice, but when we approached Alabama, after two nights at hotel, it was cool, rainy and windy, just around 60 degrees.
 
Anyway, after some clearing, water tank filling and grocery shopping we left Orange Beach and sailed 25 miles to the east, to Pensacola, where we still are awaiting better weather......
 
Kenneth and Marie-Louise’s stay was short. Due to the shitty weather they decided to rent a car earlier than planned and drive off to a warmer climate, down south. We wish them a nice and warm rest of their stay in Florida 😊
 
 
Fog in Pensacola, we’re stuck!
 
We are in the Deep South, who would have guessed?
 
 
But Santa is still going strong, despite the weather!
 
 
To pass some time in the cold and rain we went to the fantastic National Naval Museum in Pensacola, one of the larest in the world! Guess who was in seventh heaven!!! It took four hours to get a Lars out of there :)
 
 
Hundreds of old and modern air crafts on display, with focus on air craft carrier airplanes. We were truly impressed!
 
 
 
 
 
 


RSS 2.0