T.I.A. This Is Africa

31aug, Hell-Ville, Nosy Be, Madagaskar
 
Allt är inte guld som glimmar :) Oljestickan i backslaget, sattes dit av en kille i Maldiverna, har satts fel och nötts ut av ett kugghjul och Lasse befarade att flisor från den skulle skadat växeln. Det i sin tur innebar att oljan måste dräneras för att få bort flisorna och att en ny plugg skulle sättas in - utan oljesticka. Många svordomar hördes från "pigkammaren" där Lasse syntes med bara benen i luften... Två oljebyten, pluggen tillbaka, inga flisor syntes men nu är allt gjort som kan göras. 

Sedan började arbetet med att fylla diesel med dunkar. Tillsammans med Ludde på S/Y Mary tog det resten av dagen att utföra detta, till synes, ganska enkla moment. Jolle in till hamnen, bil till bensinstationen med x antal dunkar x antal gånger, fylla tankarna med hjälp av en slang, rengöra dunkarna, tvätta rent.... Vilken skillnad när man på en marina kan pumpa i diesel på 15min :D
 
Att fylla gasol kan tyckas vara en enkel sak. Men icke, trots att det finns många långseglare här med många olika gasolkopplingar. Till slut lyckades en holländsk båtgranne hitta en korrekt koppling, fylla över gasol i tuberna, lära Jimmy (vår boat boy) hur man gör och skänka honom kopplingen. Det tog honom hela dagen och vi var överlyckliga för att han fixade vår tub samtidigt. Heder åt honom! Ingen gasol = ingen mat!
 
Vår nya jolle har börjat läcka igen. Den pontonen som hajen slet söner i Chagos har börjat pysa! Här finns ingen hjälp att få så vi bara hoppas att vi klarar oss med att fylla luft tills dess att vi kommer till Sydafrika...
 
Medan Lasse slet med båten slank jag iväg och stosade på sta´n. Det gäller att hålla sig undan i vissa lägen :) Jag hamnade mitt i ett begravningståg som kom ut ur kyrkan och vilken stämning det var. I karavan gick tåget genom staden med följet i deras färgglada, böljande kläder och huvuddukar. En hymn fyllde stadens gator och till och med bilarna stannade av respekt för den döda.

Det är en fest som verkligen fyller hjärtat att bara titta på folkvimlet, särskilt betrakta kvinnorna som är så vackra, som har så vacker hållning och som klär sig på alla möjliga (och för oss omöjliga) sätt; glitter, strass, åtsittande, böljande tyg, guld,..... och deras vackra nötbruna hy. Lite jealus är jag nog :D

This Is Arfrica!
 
 

All is not gold that glitters :) The new dipstick in the gearbox that was put there by a guy in the Maldives (!), has been worn out (wrongly inserted) and Lars feared that splinters from it would damage the gear. This in turn meant that the oil must be drained to remove splinters and a new plug would be inserted. Many #*&% were heard from "engine room" ... Two oil changes, plug back, but now everything is done that can be done.

Along with Ludde on S/V Mary it took the rest of the day to fill diesel. Dinghy to the port, a car to the service station x number of times with x number of jerry cans, filling the tanks with a hose, clean the cans, wash the boat .... What a difference when at a marina you can pump diesel in 15min : D

 
Filling gas (LPG) might seem like a simple thing. But it´s not! A Dutch boat neighbour found a proper extension, filled (poured) gas in the tubes, and teached Jimmy (our boat boy) what to do and gave him the extension. It took him all day and we were ever so grateful that he fixed our tube simultaneously!  No gas = no food !
 
Our new dinghy has started to leak again. The pontoon that the shark tore in Chagos has begun to leak! There is no help available here so we just hope that we 'll manage until we get to South Africa...
 
While Lasse worked with the boat I slipped away to town. I ended up in the middle of a funeral procession that came out of the church. The caravan train went through town in their colorful, flowing robes and headscarves . An anthem filled the city's streets and even cars stopped out of respect for the dead.

It is a treat that really fills the heart just looking at the crowd, especially the women. They are so beautiful, with dresses in all possible (and for us it impossible) ways ; glitter, rhinestones, tight , undulating fabric, gold ..... and their beautiful hazel complexion. Have to admit, I´m a little jealus : D

This Is Arfrica !

 
 
 
 
 
 

Kommentarer
Postat av: Lalle

Vilka bilder!! Ännu ett paradis vid havet.
Ålandseglingen gick bra, alla vann! Bra väder, och varmt.

Svar: Jepp, ännu ett paradis med stort P - i kvadrat! Underbart med tävlingar där alla vinner :)Totte kommer i slutet av månaden och seglar med till SA.
PS Har ålandseskadern en ny hemsida?
erja Ödmark

2013-09-04 @ 07:01:03

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0