Canada 150 year anniversery

Almost Trenton, Ontario, 25jun 2017

In English below 

 

Här i vår första stad i Kanada känns som vi är hemma. Det är familjärt. Inte tillrättalagt. Småskaligt. Samma typ av natur och temperatur. Svårt att sätta fingret på exakt varför... I Kingston (Canadas första huvudstad) med drygt 100 000 invånare finns ett centrum med små affärer, livsmedelsbutiker, caféer, bank - allt på gångavstånd från marinan, i låga gamla fastigheter, lite slitet, mysigt! Vår marina är pytteliten och inte alls fancy, tvärtom. Det blir genast en trevlig atmosfär och knappt hann vi komma in i marinan förrän en hjälpande hand (förutom marinakillen) mötte oss vid tilläggningen.

 

Det var Roger från Missouri som tog emot oss. Han och hans fru är också "Loopers" men hade gått på grund i en trång kanal och båten stod nu på land för att reparera bägge propellrarna. Han erbjöd oss att låna deras hyrbil om vi behövde och hans scooter som de hade på soldäck. Hur det nu var så bjöd vi hem dem på traditionell midsommarlunch, den regnigaste midsommaren vi kan minnas, så det blev till att sitta inne i salongen. Trevligt blev det oavsett och vi fick många inblickar i hur de, som tänkande Amerikaner som rest mycket i världen i sitt arbetsliv, tänkte och resonerade i stort och smått, inte minst politiskt. Ännu två som röstat på Trump, i ren desperation sa de, det måste bli en förändring på det politiskta system som bara gagnar politiker, inte landet eller dess invånare....

 

Det är billigare här än i USA på nästan allt utom diesel. Diesel kostar dubbelt så mycket här i Kanada som i USA. Men det är dubbelt så dyrt med diesel i Sverige än i Kanada... I alla fall måste vi nu köra "lite försiktigt" med våra 750hk :) 

 

Vi tänkte oss en kort etapp på Lake Ontarios norra del före många dagar i trånga kanaler och slussar. Ankra i en vacker vik, pyssla lite med båten och grilla på akterdäck i solnedgången. Det blir inte ofta som man tänker sig. Inte heller denna dag. Vårt första ankringsförsök i en djup vik, i ganska hård vind, gick åt pipsvängen. Ett nytt fenomen har dykt upp; sjögräs! Ankaret bara glider över gräset utan att bita tag. Visserligen är vårt Fortress-ankare bäst på sand och lera... Nästa försök några timmar senare går lika illa. I kvällningen gjorde vi ett sista försök att ankra, annars blir den en marina för natten, och det lyckades! Men det var sent, pyssel och grillning blev helt sonika inställt. Det är slut med saltet nu och trots att båten varit helt översköljd av sjö idag så är hon inte saltig. JIPEE!

 

Kanada fyller 150 år. Fast det är mycket vatten som runnit under broarna innan Kanada deklarerades som eget land under brittisk överhöghet 1867. 38 miljoner människor ska fira denna årsdag den 01 juli med pompa och ståt i varje hörn av landet, har vi förstått. Det är nästa lördag! Då är vi mitt inne i landet, i en flod, vid någon mindre stad antagligen. Spännande!

 

 

On our way from Lake Ontario to Georgian Bay and Lake Heuron. The Trent-Severn Waterway (from Trenton to Port Severn)  took 90 years to complete...

 

 

 
Canada, worlds second largest contry by area, worlds 11 richest and has the longest bilateral border in the world. So much I didn't know about Canada... and the more you know, the more you know that you don't know...
 

 ***

Here in our first city in Canada it feels like we are home. It's family-like. Small scale. Same type of nature and temperature. Hard to put your finger on exactly what and why..... In Kingston (Canada's first capital) with more than 100,000 residents, there is a center with small shops, grocery stores, cafes, banks - all within walking distance of the marina, in low old buildings, a bit worn, cozy ! Our marina is not fancy, on the contrary but with a nice atmosphere and barely had we come into the marina when a helping hand appeared.

 

It was Roger from Missouri who welcomed us. He and his wife are also "Loopers" but had hit a rock on a narrow canal. The boat was now on land to repair both propellers. He offered us to borrow their rental car if we needed and his scooter.  We invited them to traditional Swedish Midsummer lunch, the most rainy midsummer we can remember.. It was nice, however, and we got many insights into how Americans, who traveled a lot in the world during their working life, thought and reasoned. They hoped for a change in the political system, a system that only benefits politicians, not the country or its inhabitants....

 

We thought of a short day on Lake Ontario's northern part before many days in narrow canals and locks. Anchor in a beautiful bay, take it easy and have a BBQ on the aft deck at sunset. Our first anchor attempt, in quite hard wind, did not succeed. A new phenomenon has emerged; seaweed! The anchor just slides over the grass without biting. We know our Fortress anchor is best on sand and mud, but... Next try a few hours later goes just as bad. In the evening we made one last attempt to anchor (otherwise it we would have to be a marina for the night) and it succeeded! But it was late, BBQ completely canceled.

 

Canada is 150 years old. Although there was a lot of water flowing underneath the bridges before Canada was declared its own country under British sovereignty in 1867. 38 million people will celebrate this anniversary on July 1st, in every corner of the country. It's next Saturday! Then we are in a river, at some smaller city probably. Exciting!

 

 

Always fishing... what you is it with you guys?
 
 
It's windy today on our way to Trenton, 15-22kn in the nose!
 
 
The coast line is very pretty, like a park, and many houses are beautiful...
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0