Incredible Waccamaw River

North Myrtle Beach, SC, 06apr 2017
In English below
 

Waccamaw River (härligt indiannamn) är en sträcka av trolsk vildmark, mellan Georgetown och Myrtle Beach, där stora träd (oak) stod långt ute i det salta vattnet i floden med sin Spanish Moss vajande i grenarna, som på vilken spökfilm som helst. Det var högvatten och vattnet var nästan svart. I toppen på stora döda träd med förvridna grenar hade fiskgjusar byggt sina bon och ungarna väntade på att mamma (?) skulle komma med mat. De hade också byggt bo i vägmärkena.... Ungarna hade det gosigt oavsett placering, inbäddade i mjuk spansk mossa. En unge i varje bo och vi såg ett tiotal bon på ca 30 miles. I want to live here!

 

Vi lämnade Georgetown efter att ha varit inblåsta här i två nätter och i morse, när vi lämnade hamnen, var det bara 12 grader och mulet. Långbyxorna, längst ner i garderoben, åkte på! Brrr, vad hände? Vart tog den eviga sommarvärmen vägen?

 

Georgetown, ännu en av dessa gamla charmiga små sydstatsstäder som etablerades på 1700-talet. Det fanns en centrumgata och en waterfront, bägge kantade med restauranger och kaféer, gallerier och konstbutiker. Där köpte vi färska stora lokala räkor som just landats från fiskebåten bredvid. Vägen från marinan gick längst ekalléer kantade med trähus från början av 1900-talet. PRECIS SÅ som det ska se, med runt-om-veranda, gungstol och hela paketet!

 

Staden etablerades 1527 med spanska kolonisatörer som senare dog ut i kamp med infödingar och revolterande slavar. (Tänk i Sverige fanns det människor redan 10 000 år före Kristus!) I början av 1700-talet bildades Georgetown som engelsk koloni som blev rik (otroligt rik) på indigo och risodling. Plantageägarna var de rikaste i de förenta nationerna länge - tack vare slavarna. Johua John Ward ägde mest slavar i USA på 1840-talet, mer än 1000 personer arbetade som slavar på hans olika plantager.

 

Jag hade tjejdag där i Georgtown, d.v.s. en dag med bara mig och jagsjälv. Det resulterade i flera timmars strosande och så kunde jag förstås inte motstå att köpa.... just det, ett par sandaler ✌️. Lasse roade sig med teknisk utveckling (laga en 12v plugg) och samkväm med båtgrannar.

 

På kvällen bjöd vi seglarparet Nancy och Simon på "sundowner". Hon var pensionerad lärare och han flygkapten från BA. De hade seglat i 12 säsonger i Östersjön och nu skulle de också göra The Great Loop, fast under fem år! Det blev brexitsnack såklart. De röstade för utträdet men var chockade över resultatet först. Nu var de nöjda, det var dags för en förändring, de hade ingen tilltro till EUs förmåga längre. Spiken blev, sa de, när alla (EU och USA) talade om för dem vad de skulle göra (=stanna kvar). Ingen ska tala om för Great Britain vad de ska göra - minsann!! Så verkar många engelsmän resonera.... Vi tycker också att EU har gått över gränsen med vad de ska hålla på med, långt över gränsen!

 

 

 
 Fantastic Waccamaw with its ospray young ones, waiting... and waiting!
 
 
The Waccamaw River is a stretch of unspoilt wilderness where large trees (oak) stood far out in the salty waters of the river with their Spanish Moss waving in the branches, like on any ghost movie. It was high tide and the water was almost black. In the top of big dead trees ospray had built their nests and the kids waited for mom (?) to bring food. They had also built the nests in the "road signs".... The kids were embedded in soft Spanish moss.
I want to live here!

 

We left Georgetown after being blown in here for two nights and this morning, when we left the harbor, it was only 12 degrees and cloudy. Brrr, what happened? Where did the everlasting summer heat go?

 
Georgetown, yet another of these old charming little southern towns established in the 18th century. There was a central street and a waterfront, both lined with restaurants and cafes, galleries and art shops. There we bought fresh big local prawns just landed from the fishing. The road from the marina went the longest echelons lined with wooden houses from the beginning of the 20th century. Like in the movies with the all-around porch, rocking chair and the whole southern package!
 

The city was established in 1527 with Spanish colonists (who later died in struggle with natives and revolting slaves). Think in Sweden there were people already 10,000 years before Christ! In the early 18th century Georgetown was formed as an English colony which became rich (incredibly rich) in indigo and rice growing. Plantation owners were the richest in the United Nations for a long time - thanks to the slaves. Johua John Ward owned most slaves in the United States in the 1840s, more than 1,000 people worked as slaves on his various plantations.

 

I had a girls day in Georgtown, that is a day with just me and myself. It resulted in several hours of doing not much and, of course, I could not resist buying .... jepp, a pair of sandals. Lasse did technical development (made a new 12v plug) and chatted with other boaters.

 

 
Yes, indeed!
 
 
The shrimps are as fresh as can be!
 
 
These guys refuses to go shrimping tomorrow, today was tough enoug. Yes siree!
 
 
The Front Street looks the same today - but in color... many of the buidlings from 1732 onward are still there... Cool!
 
 

Kommentarer
Postat av: Lena Söderman

Tänk, vilka kontraster i detta land långt borta.Tack för undervisningen!!! kram kram

Svar: Det är riktigt kul att lära sig historia på detta, mer handfasta, sättet :)Idag fick vi en lektion i USAs inbördeskrig av vår kompis Bill, som varit vår ciceron idag. 600 000 dog, antagligen mest unga pojkar!
erja Ödmark

2017-05-08 @ 11:56:20

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0