Mother of Presidents - Virginia

Still in Deltaville, VA, 23maj 2017
In English below
 
Staten Virginia, mitt emellan nord och syd kallas bl.a. för Presidenternas moder. Åtta preseidenter är födda här, fler än i någon annan stat.. (need to know fact :) De stred under inbörderskriget med Sydstaterna då mycket av deras rikedom kom sig av slavarbete.. Här bor det idag ca 8,5 miljoner människor och statens inkomst har mer och mer gått över från jordbruk till industriprodukter, år 2002 var data chips den största exportprodukten. Här ligger också många viktiga federala instanser som CIA och försvarsdepartementet.
 
Det regnar fortfarande men ändå ganska mysigt att vara inregnad med levande ljus och göra inte så mycket, alltså ännu mindre än i vanliga fall :) Fast det är synd om gästgasten som har mindre tid på sig att utforska denna del av världen. Vi skulle lämnat Deltaville tidigt i morse för att korsta Chesapeake Bay och gå till Onancock på ostsidan men prognosen var kass så vi beslutade att stanna kvar. Förutom vädret så är det mycket fartygstrafik som korsar den stora viken och i dålig sikt är det inte kul att ge sig ut.
 
 
Virginia, to be followed by Maryland
 
 
The state of Virginia, midway between north and south, is called the "Mother of Presidents".  Eight presidents are born here, more than in any other state. (Need to know fact :) They fought during the Civil war with the Confederates, as a lot of their wealth came from slavery... 8.5 million people live here today and the state income has more and more transitioned from agriculture to industrial products; in 2002, data chips were the largest export product. This is also the "home" of many important federal agencies such as the CIA and the Department of Defense.
 
 
It is still raining, but still quite cozy with candlelights and to do not much, so even less than usual. But it is a pity on our guest who has less time to explore this part of the world. We'd left Deltaville early this morning to cross over Chesapeake Bay and go to Onancock on the east side, but the forecast was bad so we decided to stay. Besides the weather, there is a lot of ships traffic that crosses the big bay and in the bad visibility it's not fun at all.
 
 
Here comes the guys with crab cakes, scallops and smoked shrimp. They walked 7 miles to get them!! The weather and the nature is just like home....
 
 
Recap from North Carolina:
These guys, emptying their crab pots, are called "watermen" not fishermen in this part of the world. 
 
 
 
The terns, stalking Ambika, are true acrobats diving for fish in her wake
 
 
Soon Ambika will look like this (no, not the sail masts..); with a big mustache telling everyone that you are in muddy waters, doing the Great Loop :) No use to "shave it off", it will immediately come back.. 
 
 
Trackback
RSS 2.0